Hmodel - Radim Horký

Husova 1229/18, Jeseník, mail: Horky@jes.cz, tel:+420603879779


Link Vario

Nedávno jsem si pořídil vario od firmy WS TECH (www.wstech.de) . Je to úžasná hračka, má v sobě dvě tlakové čidla a porovnává verikální pohyb vzduchové masy s vertikální rychlostí větroně - takzvaná totální kompenzace energie (TEK). Je tedy nutná instalace snímače tlaku do směrovky modelu a spojení s palubní jednotkou. Do té se mimo jiné připojuje GPS modul, případně snímače pro další měřitelné veličiny. Data se přenáší prostřednictvím zpětného kanálu Duplexe (Multiplex, Weatronic) do pozemní jednotky (ground unit , dále jen GU) spojené s vysílačem přes Jetibox konektor. Z GU potom můžeme poslouchat  tón  varia případně mluvenou informaci o výšce, rychlosti stoupání atd.. , prostřenictvím sluchátka. Důležité však je to, že data lze také z GU odesílat přes bluetooth do počítače nebo PDA online. Ve spojení s programem Skynavigator se jedná o velmi výkonný systém, kerý je shopen dodat prakticky všechny myslitelné údaje o letu.

Část první - instalace snímače:

Trubice trysky by měla být  umístěna rovnoběžně s osou letu, co nejvýše ve směrovce, aby proud vzduchu, který na ni za letu působí byl co nejméně ovlivněn prouděním kolem trupu. Instalaci jsem zatím prováděl jen v trupu ASH 31, popis tedy bude odpovídat tomuto typu. V náběžce SOP je třeba vyvrtat díru o průměru 3,1mm...

Vnější průměr spojovací trubičky do které se zasouvá tryska je 3mm, na ni jsem připájel prodlužovací trubičku průměru 4/3mm a délce 110mm. Prodlouženým vrtákem pr.4mm jsem vrtal přes steven držící sop a přes nosník uvnitř směrovky.

Do trupu jsem zalepil klasický bowden průměru 3/2 mm.Snímač je s bowdenem spojen silikonovou hadičkou pr. 6/3mm.

Vše je lepeno R+G 5-min epoxy, zahuštěným bavlnou.

V kabině je bowden zakončen kouskem silikonové hadičky, na kterou už se napojí palubní část Link varia.

 

Část drudá- pozemní jednotka

 

 

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies